Blog

A Paisaxe en Constante Cambio: Enxeñería Rural e Topografía en Galicia

A nosa terra, rica en beleza natural e historia, está en constante transformación. A enxeñería rural e a topografía xogan un papel crucial neste proceso. A enxeñería rural axuda a construír e desenvolver infraestruturas que se integran armoniosamente na paisaxe, mentres que a topografía captura a esencia da terra en datos precisos. Esta interacción entre a técnica e a terra define o camiño cara ao desenvolvemento sustentable en Galicia.

Categorías