Enxeñería
rural

Proxectos

Agrogandeiros
industrias agroalimentarias

Informes
valoracións
logo

Topografía

Levantamentos topográficos

Xeorreferenciación
catastro-rexistro

Medición de fincas
control de obra
logo

Enxeñería CV

Estudio técnico de enxeñería rural e topografía

EnxeñeríaCV somos un estudio técnico que vimos desarrollando a nosa actividade no campo da enxeñería rural e a topografía dende o ano 2009. Con sede en Santiago de Compostela. prestamos servizos en toda Galicia.

Equipo

O equipo humano é o noso maior activo. Un equipo independente, comprometido, eficaz e en continua formación, sempre dispostos a ofrecer a mellor das solucións.

Última tecnoloxía

Dispoñemos dos mellores recursos e a tecnoloxía máis avanzada para afrontar con solvencia, precisión e eficacia os traballos aos que nos enfrontamos. Empregamos equipos de última xeración debidamente calibrados e revisados.

Garantía de éxito

Ofrecemos solucións adaptadas ás necesidades dos clientes. Estudamos cada proxecto con rigor para adoptar a mellor solución.

Enxeñería CV

Sobre nós

EnxeñeríaCV somos un estudio técnico que vimos desenrolando a nosa actividade no campo da enxeñería rural e a topografía dende o ano 2009. Con sede en Santiago de Compostela, prestamos servizos en toda Galicia. O noso equipo está formado por un grupo novo e dinámico de enxeñeiros e colaboradores externos con amplos coñecementos e experiencia o que nos permite ofrecer con garantía e solvencia as mellores solucións para os nosos clientes.

Enxeñería CV

Os nosos servizos

Proxectos

 • Redacción de proxectos
 • Dirección de obra
 • Coordinación seguridade e saúde

Topografía

 • Medición de fincas
 • Replanteos
 • Xeoreferenciación

Informes

 • Informes periciais
 • Valoracións e taxacións
 • Certificacións de antigüedade

Catastro/propiedade

 • Emenda das discrepancias
 • Coordinación Catastro / Rexistro
 • Localización de parcelas

Herdanzas

 • Partillas
 • Inventarios
 • Tramitación impostos

Tramitacións

 • Augas de galicia
 • Concentración Parcelaria
 • Expropiacións

“Ofrecemos os nosos servizos a particulares, empresas, profesionais e administracións públicas.

Enxeñería CV

Actualidade